Partenerii noștri

Patrir

Institutul de Pace, Instruire și Cercetare din România (PATRIR) are aproape două decenii de experiență pe plan internațional în domeniul consolidării păcii; sisteme de avertizare timpurie; analiza conflictelor și a riscurilor strategice; mediere și procese de pace; și abordarea radicalizării și a extremismului violent. Institutul funcționează în domeniile cercetării, dezvoltării politicilor, formării și dezvoltării profesionale și oferă angajament direct operațional în ceea ce privește avertizarea timpurie, prevenirea și consolidarea păcii în zonele afectate de război și de conflictele armate. PATRIR este inițiator și membru al parteneriatului global al organizațiilor, grupurilor de reflecție și institutelor din platforma Extremismul dincolo de violență, care adună cele mai bune practici, lecții identificate, instrumente și metode de abordare a radicalizării și a extremismului violent. PATRIR este, de asemenea, membru al Grupului de lucru pentru prevenirea parteneriatului global pentru prevenirea conflictelor armate (GPPAC) și al Alianței globale privind reducerea și prevenirea violenței înarmate (GAAV) – platforme care facilitează schimbul și învățarea celor mai bune practici, metodologii; elaborarea de manuale și instrumente; și analiza factorilor de decizie, cauzele și factorii care contribuie la extremismul violent, terorismul, conflictele armate și violența armată.

Vizitează site-ul: www.patrir.ro