Perspektywy i kontekst (wideo)

Poznaj historię młodych ludzi z Dąbrowy Górniczej, którzy zorganizowali Festiwal Empatii aby zapobiegać dyskryminacji i radykalizacji.

Jak coś zmienić? - doświadczenia młodych ludzi z Dąbrowy Górniczej

#Zmieniajodwaznie : zmiana społeczna

Zapytaliśmy czworo młodych aktywistów i aktywistek co rozumieją przez „zmianę społeczną”, co ich nakręca do działania i jaką drogę wybrali, żeby osiągać swoje cele społeczne. Rozmawialiśmy z:
– Julią Kelsz, współzałożycielką i wiceprezeską think-do tanku Ważne Sprawy
– Helą Gil, aktywistką związaną z Wolontariatem Równości
– Grzegorzem Chodkowskim, który doprowadził do powstania w swoim mieście Młodzieżowej Rady, której teraz jest członkiem
– Piotrem Nowakiem, dyrektorem wykonawczym Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, organizacji pełniącej w Polsce funkcję Krajowej Rady Młodzieży