Perspektywy i kontekst (wideo)

Fałszywe wiadomości w erze cyfrowej to jedna z ważnych kwestii, która wzbudza obawy wśród pośredników, rządów i użytkowników internetu. Fake news można opisać jako świadomie stworzone, w niewielki stopniu lub w ogólne nie oparte na faktach, historie, które są rozpowszechniane przez różne media w celu promowania własnych interesów. Fake newsy rozmnożyły się wraz z rozwojem mediów społecznościowych, które wykorzystywane są do szerzenia dezinformacji na masową skalę. Zgodnie z niedawnymi analizami, fake newsy spowodowały większe zainteresowanie i zaangażowanie użytkowników Facebooka niż najważniejsze wiadomości dotyczące wyborów, prezentowane przez 19 mediów głównego nurtu łącznie. Ponadto, według raportu opracowanego przez Uniwersytet Stanforda w USA, ponad 80% studentów nie potrafi odróżnić treści sponsorowanych od niesponsorowanych wiadomości.

Ekstremizm online i rekrutacja: zauważ to, zatrzymaj!

Ten samouczek wideo stanowi wprowadzenie do sposobu przetwarzania i pozyskiwania informacji w Internecie. Mówiąc dokładniej, znalezienie wiarygodnych i rzetelnych informacji staje się coraz trudniejsze. Z jednej strony ocena wiarygodności czytanych informacji staje się coraz trudniejsza. Z drugiej strony rekrutacja online opiera się na wyrafinowanych technikach, dzięki którym nieświadomi użytkownicy stają się łatwymi celami. Ten film pomaga wyjaśnić powyższe problemy i zawiera praktyczne porady na temat środków, jakie można podjąć, aby zminimalizować ryzyko związane z naszą codzienną działalnością online.

Fałszywe wiadomości i ekstremistyczna propaganda online. Czy są powiązane?

Ola Kaczorek, działaczka LGBT, opowiada historię fałszywych wiadomości wykorzystywanych w ekstremistycznej propagandzie online. Dowiedz się, w jaki sposób fałszywe wiadomości tworzone w Stanach Zjednoczonych ułatwiły rekrutację młodych ludzi do ruchów ekstremistycznych i brutalne ataki na wydarzenia dumne w Polsce, w tym próbę ataku przy użyciu materiałów wybuchowych.