Wzmacniacz

Patrir

Rumuński Instytut Działań na rzecz Pokoju, Szkolenia i Badań (PATRIR) ma prawie dwadzieścia lat doświadczenia w pracy międzynarodowej na rzecz budowania pokoju; systemy wczesnego ostrzegania; strategiczny konflikt i analiza ryzyka; mediacja i procesy pokojowe; oraz zajęcie się radykalizacją i brutalnym ekstremizmem. Instytut działa w dziedzinie badań, rozwoju polityki, szkoleń i rozwoju zawodowego oraz zapewnia bezpośrednie zaangażowanie operacyjne we wczesne ostrzeganie, zapobieganie i budowanie pokoju na obszarach dotkniętych wojną i konfliktami zbrojnymi. PATRIR jest inicjatorem i członkiem globalnego partnerstwa organizacji, ośrodków analitycznych i instytutów na platformie Beyond Violent Extremism gromadzącej najlepsze praktyki, określone doświadczenia, narzędzia i metody radzenia sobie z radykalizacją i brutalnym ekstremizmem. PATRIR jest również członkiem grupy roboczej ds. Zapobiegania globalnemu partnerstwu na rzecz zapobiegania konfliktom zbrojnym (GPPAC) i globalnego sojuszu na rzecz ograniczania i zapobiegania zbrojnej przemocy (GAAV) – platform, które ułatwiają wymianę i uczenie się najlepszych praktyk, narzędzi i metodologie; opracowywanie podręczników i zestawów narzędzi; oraz analiza kierowców, przyczyn i czynników przyczyniających się do brutalnego ekstremizmu, terroryzmu, konfliktów zbrojnych i przemocy zbrojnej.

Odwiedz nasza strone internetowawww.patrir.ro