Partnerzy

Patrir

Instytut ds. Działań na rzecz Pokoju, Szkoleń i Badań w Rumunii (Peace Action, Training and Research Institute of Romania, PATRIR) ma blisko 20-letnie doświadczenie w następujących obszarach: międzynarodowe działania na rzecz pokoju, systemy wczesnego ostrzegania, strategiczna analiza ryzyka i konfliktów, procesy mediacji i budowania pokoju oraz zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji i prowadzącemu do przemocy ekstremizmowi. PATRIR zajmuje się prowadzeniem badań, tworzeniem polityk, szkoleniem oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Angażuje się także w działania operacyjne związane z wczesnym ostrzeganiem, prewencją i działaniami pokojowymi na obszarach dotkniętych wojną i konfliktami zbrojnymi. PATRIR jest inicjatorem i członkiem globalnych partnerstw, think tanków i instytutów w ramach platformy Beyond Violent Extremism, która gromadzi najlepsze praktyki, narzędzia oraz metody związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji. PATRIR jest także członkiem Grupy Roboczej ds. Prewencji w Globalnym Partnerstwie na rzecz Prewencji Konfliktów Zbrojnych (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, GPPAC) oraz w Globalnym Sojuszu na rzecz Ograniczenia i Prewencji Przemocy z Użyciem Broni (Global Alliance on Armed Violence Reduction and Prevention, GAAV) – platform wspierających wymianę dobrych praktyk, metod i narzędzi; opracowywanie podręczników i przewodników oraz analizę czynników sprzyjających i przyczyn ekstremizmu prowadzącego do przemocy, terroryzmu, konfliktów zbrojnych i przemocy z użyciem broni.

Odwiedź naszą stronę internetową: www.patrir.ro