Wzmacniacz

Budapest Center For Mass Atrocities Prevention

Fundacja na rzecz Międzynarodowego Zapobiegania Ludobójstwu i Masowym Atakom, w tym jego organowi operacyjnemu, Budapesztowskie Centrum Zapobiegania Masowym Atakom jest pozarządowym podmiotem międzynarodowym działającym w dziedzinie zapobiegania konfliktom, praw człowieka, prawa międzynarodowego i humanitarnego. Ściśle współpracuje z międzynarodowymi ekspertami, badaczami, międzynarodowymi prawnikami i dyplomatami. Działa globalnie jako bezstronny partner rządów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji regionalnych, Unii Europejskiej i innych podmiotów międzynarodowych. Koncentruje się na poprawie międzynarodowych zdolności i możliwości poprzez podnoszenie świadomości, oceny ryzyka, badania i szkolenia.

Od kilku lat poświęca się uwagi trendom radykalizacji w Europie. Wdraża projekty budujące zdolności młodzieży do przeciwstawiania się nienawiści i zastraszaniu na linii i poza nią.

Odwiedz nasza strone internetowa: www.genocideprevention.eu