Partnerzy

Budapest Center For Mass Atrocities Prevention

Fundacja ds. Międzynarodowego Zapobiegania Ludobójstwu i Zbrodniom Masowym (Foundation of the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities), w tym jej organ operacyjny – Centrum ds. Zbrodni Masowych w Budapeszcie (Budapest Centre for Mass Atrocities), jest międzynarodową organizacją społeczeństwa obywatelskiego zajmującą się zapobieganiem konfliktom, prawami człowieka oraz prawem międzynarodowym i prawem humanitarnym. Fundacja blisko współpracuje z międzynarodowymi ekspertami, naukowcami, prawnikami oraz dyplomatami. Działa na całym świecie jako bezstronny partner rządów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji regionalnych, Unii Europejskiej i innych aktorów międzynarodowych. Fundacja skupia się na wzmocnieniu międzynarodowych umiejętności w ww. zakresie poprzez podnoszenie świadomości, ocenę ryzyk, badania oraz szkolenia.

W ostatnich latach fundacja bada trendy dotyczące zjawiska radykalizacji w Europie. Wdraża projekty mające na celu budowanie odporności młodych ludzi na związane z tym zagrożenia w internecie oraz poza nim.

Odwiedź naszą stronę internetową: www.genocideprevention.eu