Podziel się mądrze! Sprawdzenia wiarygodności zakładowego każdej wiadomości artykułu za pomocą jednego kliknięcia.

BRAVE Web Service i odważny Plug-In są dostarczane jako część większego projektu o nazwie wykonać jedną BRAVE rzecz (www.onebravething.eu), krótko BRAVE. BRAVE upoważnia młodzież

[1] rozpoznać i wyzwanie Internecie polaryzacyjny i radykalizacji propagandę i

[2] rozwijać on- / off-line, kampanię przeciw-narracji i demokratycznego zaangażowania obywatelskiego w celu promowania wartości UE. Jest to zasadniczo o umożliwienie młodzieży do polaryzacji prowokacji i propagandy wyzwanie europejskie wartości i umożliwienie ich jako środków aktywnych kształtowaniu przyszłości Europy. BRAVE jest przeznaczony dla krótko-, średnio- i długoterminowych skutków i być model tworzenia narzędzi, które mogą być skalowane w całej UE.

Zarówno Web Service i Plug-In wsparcia angielskim, niemieckim, węgierskim, włoskim, polskim i rumuńskim

Dla użytkowników Google Chrome mamy także dzielnego wtykowych. To działa w taki sam sposób jak Web Service na stronie internetowej. Po zainstalowaniu go, gdy czyta artykuł na karcie wystarczy kliknąć ikonę Chrobry i pop-up pojawi się z informacją

Kliknij tutaj, / Jest ona dostępna tutaj: https://chrome.google.com/webstore/detail/brave/hlpfphadjaojeelfdhiiilkgjipekllb

Szczegóły dot. artykułu

Kluczowe informacje wyodrębnione z artykułu (tytuł, autor, wydawca, czas publikacji) oraz automatycznie wygenerowane streszczenie.

Wyodrębnione słowa kluczowe

Nazwane podmioty (osoby, organizacje, lokalizacje, marki, inne), wyodrębnione automatycznie z artykułu.

Pacjent Zero

Potencjalne źródło informacji zawartej w artykule nazywamy Pacjentem Zero (P0). Można także wskazać 3 inne potencjalne źródła informacji, jeśli nie znaleziono idealnego P0.

Oś czasu: Pacjent Zero artykułu

Oś czasu dla analizowanego artykułu w odniesieniu do Pacjenta Zero (P0)

Raport o jakości treści

Wynik jakości treści reprezentujący wiarygodność artykułu. Opiera się głównie na analizie semantycznej treści artykułu: przytaczanie faktów, polaryzacja treści (uczucia) i prawdopodobieństwo, że dany artykuł jest „klikbajtem”.

Wykres artykułu

Wykres zawierający wszystkie odniesienia do artykułu: hiperłącza, wspomniane i bardzo podobne artykuły. Zielony węzeł to analizowany artykuł, Pacjent Zero (P0) to czerwony.

ZRZECZENIE SIĘ!

Narzędzia wykrywające fake newsy

W ostatnich latach na całym świecie opracowano różne platformy fact-checkingowe, profesjonalne platformy zrzeszające dziennikarzy, środowisko akademickie i organizacje pozarządowe.

Dla osób, które niekoniecznie chcą od razu stawać się fake newsowymi detektywami, dostępne są bezpłatne narzędzia online, które mogą ułatwić proces weryfikacji treści.

Ze względu na obiektywne ograniczenia technologiczne, narzędzia te nie mogą jednak zastąpić ludzkiej intuicji, procesów decyzyjnych, czy naśladować naszych wartości etycznych i moralnych.

Ale mogą nam dawać wczesne sygnały ostrzegawcze, że niektóre wiadomości mogą być fałszywe. Ostatecznie to jednak każdy z nas podejmuje decyzję: prawda czy fałsz.