Poznaj Alessandrę Cannizzo

Alessandra jest 33-letnią niezależną menedżerką projektów i konsultantką w badaniach migracji, prawach dzieci i edukacji. Jest współzałożycielką organizacji pozarządowej z siedzibą w Palermo, domu kultury, w których może wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i akademickie we współpracy międzynarodowej. Alessandra jest wnuczką pary tunezyjskiej, która ubiegała się o azyl podczas II wojny światowej.

Przełomowa chwila

Podczas studiów uniwersyteckich Alessandra odkryła studia azjatyckie, w których zgłębiała buddyzm, konfucjanizm. To uniwersytet dał jej możliwość studiowania i poznawania innych społeczeństw i światów. Oprócz rozwijania wysokich umiejętności akademickich, gdy zdała sobie sprawę, że Europa jest bardzo etnocentryczna i stopniowo coraz mniej tolerancyjna, Alessandra stała się bardziej zdecydowana w obronie sprawiedliwości społecznej.
Jest bardzo przywiązana do swoich ideałów i od czasu do czasu może bardzo pasjonować się swoimi wartościami i przekonaniami. Ale polega na swoich bliskich przyjaciołach i kolegach, którzy nie pozwolą jej stać się zbyt radykalną w jej popieraniu.

Pierwsze zwycięstwo

Jej pierwsze zwycięstwo jest podobne do historii wielu innych aktywistów. Po latach opowiadania się za tradycyjnymi kanałami komunikacji i narzędziami zdała sobie sprawę, że najskuteczniejszym sposobem podnoszenia świadomości jest ograniczenie grupy docelowej i skupienie się na bezpośrednich interakcjach i dyskusjach. A współtworzone przez nią centrum kultury stanowi idealne miejsce do poruszania delikatnych tematów dotyczących migrantów i mniejszości w bezpiecznej przestrzeni.

Wyboista droga

Czasami czuje się przygnębiona, ponieważ nie czuje, że jej rodzina naprawdę rozumiała i wspierała jej pracę. Chociaż stara się docierać do wielu ludzi z pozytywnym przesłaniem, jej rodzina wydaje się dość oporna i często popiera idee oparte na konfliktach z innymi. Ale zdała sobie sprawę, że chociaż są ze sobą powiązani, musi mieć takie same oczekiwania, jak wobec innych, i radzić sobie z nimi tak, jakby byli ludźmi o radykalnych poglądach, tak samo jak wszyscy inni. A jeśli nie będzie w stanie ich przekonać, nie powinna traktować tego jako osobistej porażki.

Wyjaśnienie ekstremizmu pięciolatkowi

Alessandra doszła do punktu, w którym uważa, że ekstremizm należy wyjaśnić w podobny sposób zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Abstrakcyjne pojęcia nie ułatiwa rozumienia tego problemu. Dużo lepiej jest tłumaczyć te negatywne zjawiska, jeśli uda nam się dotrzeć do emocji ludzi, z którymi rozmawiamy.
Alessandra twierdzi, że brak szacunku i przemoc zawsze biorą się ze strachu. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że osobiste podejście przyniesie sukces, ponieważ jest to jedyny sposób na dotarcie do emocji.

Wyznania działacza niespokojnego

Stara się przeciwdziałać radykalizacji po prostu dobrze wykonując swoją pracę i pozwalając sceptycznym ludziom zbliżyć się do jej organizacji. Stara się informować ich w nieformalny sposób. Także dlatego, że w ten sposób nie wydaje się im, że ktoś próbuje ich czegoś nauczyć.

Niektóre pomysły dla niezdecydowanych działaczy

Alessandra jest głęboko przekonana, że każdy z nas może przyczynić się do lepszego społeczeństwa.
Ideę rzecznictwa można rozszerzyć na taką, w której ludzie mogą poczuć, że mają moc. Ma na to dowody, zwłaszcza z domu kultury, gdzie zauważyła dramatyczne zmiany zachowań w ludziach, którzy wydawali się nieodwracalnie tkwić we własnych uprzedzeniach i lękach.

Odpowiednie reakcje na niewygodnych sytuacjach

Droga do komisariatu jest wybrukowana dobrymi intencjami. Alessandra twierdzi, że powinna istnieć równowaga pomiędzy emocjonalnością a racjonalnością aktywizmu.
Każdy powinien być świadomy i uczciwy w kwestii swoich ograniczeń, w tym, gdy służy słusznej sprawie. Jeśli sytuacja staje się zbyt stresująca lub potencjalnie szkodliwa, obowiązkowe jest unikanie incydentów i dokumentowanie sytuacji z bezpiecznej odległości, wirtualnie lub fizycznie.

Zmierz się z wewnętrznym aktywistą

Znajdź swój własny wymiar; znać swoje granice, swoje mocne i słabe strony.
Musisz dostosować swoją strategię i swoje działania do swojego życia. Postaraj się ustawić bardzo realistyczne i wykonalne działania, które nie powinny nadmiernie ingerować w życie osobiste lub zawodowe oraz w twoją strefę komfortu.