Hogy hívják főhősünket?

Tymon Radzik

Hány éves Tymon?

19 éves.

Hol indította tevékenységét?

Tymon Lengyelországban él, és itt végzi a munkáját.

Mikor indította kampányát?

Még 18 éves sem volt, amikor a kampányt elindította, de a munka még ma is folyik!

A KONTEXTUS: Milyen kihívásra akart megoldást találni?

Tymon gyermekként felismerte, hogy a korosztályához tartozók ritkán vehetnek részt a lengyel bíróságok nyilvános meghallgatásain, és nem férhetnek hozzá nyilvános információkhoz – noha ez fontos biztosíték lenne a hatóságok esetleges jogsértéseivel szemben.

Tymon tisztességtelennek tartotta ezt a gyakorlatot, különösen olyan esetekben, amikor a kiskorúak jogaira vonatkozó ügyekről volt szó. A döntéseket mindig felnőttek hozták, a gyerekeket pedig meg sem hallgatták.

Tymon úgy vélte: önmagában az, hogy valaki gyermek, nem kellően alapos indok, hogy megfosszák tájékozódási jogától és attól, hogy elmondhassa véleményét.

Kiket érintett elsősorban a probléma?

A probléma elsősorban a fiatalkorúakat érintette, hiszen korlátozták a nyilvános aktákhoz történő hozzáférési jogukat vagy részvételüket a bírósági meghallgatásokon. Tymon – mivel maga is fiatalkorú volt – úgy döntött, hogy lépéseket tesz a gyermekek alapvető emberi jogainak megerősítése érdekében, és különösen azért, hogy a törvény és az állami intézmények a felnőttekével azonos jogokat biztosítsanak számukra.

Hamar felismerte, hogy ez a küzdelem nagyobbra nőhet saját személyénél. Ezért kibővítette tevékenységei körét és harcolni kezdett a gyermekek a hatóságok általi meghallgatásának jogáért.

A CSELEKVÉS: Milyen kezdeményezést indított ezt követően Tymon?

Tymon petíciókat nyújtott be a hatóságoknak és online platformokon dokumentálta tevékenységét (különösen a Twitteren), hogy nagyobb nyilvánosságot érjen el, és támogatókat állítson maga mellé. Kampányával egyértelműen és közvetlenül a kormányzati hatóságokat célozta meg. Szükségesnek találta ugyanakkor, hogy a közvéleményt is tájékoztassa valamennyi lépéséről. A nyilvánosság figyelmének felkeltésével sikeresen gyakorolt nyomást a hatóságokra, ez pedig kizárttá tette, hogy az érintett lengyel szervek passzívak maradjanak.

Mivel a lengyel nyomtatott sajtó és közösségi média rendszeresen beszámolt Tymon cselekedeteiről, a társadalom egésze folyamatosan rendelkezett friss információkkal róla. Az offline és online tevékenység kombinációja miatt nagyobb valószínűséggel érhetett el sikert a terveivel.

Milyen eredményeket értek el a kezdeményezések?

Kezdetben a lengyel hatóságok nem szívesen foglalkoztak Tymon petícióival, mivel az ország akkori törvényei és jogrendje nem tették lehetővé a gyermekek részvételét a jogi eljárásokban. Így teljes szemléletváltásra volt szükség a lengyel jogalkotó és jogalkalmazó rendszerben ahhoz, hogy a projekt sikerrel járjon. Tymonnak pedig számos online és offline csatornát, a nyomtatott sajtót és a közösségi médiát is fel kellett használnia a közvélemény mozgósításához.

Ahogy a hatóságok elkezdték komolyan venni Tymon tevékenységét, és ahogy a fiatalember hozzáférést kapott a szükséges információkhoz, az egész játszma az ő tervei szerint kezdett alakulni. Anna Streżyńska, Lengyelország digitalizációért felelős miniszterének tanácsadója lett, feladatai közé tartozott a fiatalkorúak elektronikus közigazgatási szolgáltatásainak felügyelete. Új beosztása rendkívüli módon segítette küzdelmét a lengyelországi gyermekek és fiatalkorúak jogaiért.

Miért tekinthető ez a kezdeményezés sikeresnek? Milyen következményeket lehet egyértelműen beazonosítani a kezdeményezése nyomán?

Tymon sikerességének előfeltétele volt, hogy a fiatalember érdeklődjön a közügyek iránt, és elég bátor legyen ahhoz, hogy küzdjön saját jogaiért. E küzdelemben online és offline eszközöket egyaránt bevetett. Tevékenységeivel  többek között petícióival – rávette a parlamentet, hogy módosítsa a polgárjogi eljárási törvényt és az adminisztratív bíróságok előtti eljárásokat szabályzó törvényt. Cselekedetei eredményeként a lengyelországi gyermekek részt vehetnek az adminisztratív és polgári bírósági tárgyalásokon, és képviselhetik magukat a bíróság előtt.

Marek Michalak, Lengyelország gyermekekkel foglalkozó ombudsmanja 2017-ben a Nemzetközi Gyermekbékedíjra jelölte Tymont, küzdelmei elismeréseként. Bekerült a három döntős közé. A díjat minden évben egy olyan gyermek kapja, aki bátorsággal harcol a gyermekek jogaiért.

2019-ben felkerült a Forbes „Huszonöt 25 év alatti” („25 Under 25″) lengyelországi listájára „társadalmi aktivizmus” kategóriájában, elismerve tevékenységét, amellyel elő kívánta segíteni, hogy a gyermekek élhessenek jogaik – és különösen politikai jogaik – teljes körű gyakorlásával.