Mi a kezdeményezés neve?

Sokszínű Ifjúsági Hálózat – (Diverse Youth Network)

https://diverseyouthnetwork.eu/

Kik az alapítói? Hány évesek?

Egyetemi hallgatók,

frissdiplomások,

és önkéntesek (18-28 év közöttiek).

Hol működnek?

Magyarországon

Mikor hozták létre a hálózatot?

A Sokszínű Ifjúsági Hálózatot 2018-ban hozták létre, és ma is működik.

A KONTEXTUS: Milyen kihívásra akart megoldást találni a hálózat?

Legtöbbünk számára magától értetődő a könnyű hozzáférés az oktatáshoz, aktív résztvevői lehetünk a politikának és hallathatjuk hangunkat a döntéshozatali folyamatokban – mások azonban számtalan akadállyal kénytelenek szembenézni ezeken a területeken. A hálózatot részben azért hozták létre, hogy összefogja azokat a fiatalokat, akik kiszorulnak közösségük döntéshozatali folyamataiból.

Az alapítók felismerték, hogy a társadalom kisebbségi csoportjaihoz tartozók, illetve az etnikai kisebbségi csoportok tagjai valójában alig részesülnek az állami vagy civil szervezetek támogatásában. Az LMBTQ-szervezetek nem képesek minden esetben megfelelően fellépni az etnikai kisebbségekhez tartozók jogaiért, miközben a roma lakosság mozgalmai sem képesek megfelelő módon védelmezni és támogatni a roma származású LMBTQ személyek alapvető emberi jogait.

A DYN által célba vett legfőbb kihívás a roma fiatalok – és különösen a roma lányok – által elérhető oktatási lehetőségek hiányának enyhítése. Az érintettek számára a diploma megszerzése és a karrier elindítása sokszor elérhetetlen álomnak tűnhet.

Kiket érintett leginkább ez a probléma?

A szervezet tevékenysége megszólítja az etnikai kisebbségek csoportjait – kiemelt figyelmet fordítva a legfiatalabb generációra –, illetve más kisebbségi csoportokat és az LMBTQ-közösséget, valamint pedagógusokat és oktatókat, akik tásadalmilag kirekesztett emberekkel foglalkoznak. Együttműködnek továbbá egyéb civil szervezetekkel illetve egy szélesebb körű érzékenyítő kampány részeként a nagy nyilvánossággal is.

A CSELEKVÉS: Milyen kezdeményezéseket támogatott tehát a DYN?

A hálózat projektjei elsősorban azokat a fiatalokat szólítják meg, akik hajlandóak erősíteni a társadalmon belüli sokszínűséget a nemzeti kisebbségek, az LMBTQ-közösségek és bármilyen más, önmagukat kirekesztettnek érző csoportok bevonásán keresztül.

Az elmúlt két év során több kísérleti projektet indítottak: Step on Roma Ride, Freedom of My Identity Human Rights Festival, Gyűlöletbeszédtől a népirtásig konferencia, Pécs Pride 2020.

Legtöbb kezdeményezésük offline módon valósul meg, de alaposan dokumentálják tevékenységüket a Facebookon, az Instagramon és saját honlapjukon is. A szervezet Facebook-oldala minden információt megoszt a közönségükkel.

Step on Roma Ride

A szervezet egyik legfontosabb kezdeményezésének célja a roma nők támogatása, a roma családoknak információ szolgáltatása az oktatás fontosságáról, illetve ezen családok bátorítása, hogy hosszú távban gondolkodjanak szakmai- és magánéletükben egyaránt. Több kampánykörútra és foglalkozásra került sor a program keretében, amelyek során a fiatal roma lányok személyesen ismerkedhettek meg példaképeikkel: olyan sikeres roma nőkkel, akik felsőfokú tanulmányaik befejezését követően saját maguk építették fel karrierjüket.

2020-ban, a nemzetközi nőnapon a DYN bejelentette a program egy mérföldkövét: megjelentették „Cigány és roma nők a sikerhez vezető úton” című kiadványukat, amelyben fiatal roma nők számolnak be a sikerességükhöz vezető küzdelmükről.

Step on Roma ride:

Freedom of My Identity

 

2019-ben, a szervezet emberi jogokkal kapcsolatos képzéssorozata, a transzneműeket támogató foglalkozásai és az első roma LMBTQ-fóruma után a DYN nagy lépésre szánta magát, és elkezdte megszervezni Magyarország első vidéki LMBTQ+ Pride rendezvényét, Pécsett. A 2020 májusára tervezett rendezvény terveit azonban a koronavírus-járvány miatt át kellett alakítani. Így lett belőle online fesztivál, Freedom of My Identity Human Rights Festival és Pécs Pride Solidarity címmel. A háromnapos rendezvény webináriumokat és kerekasztal-beszélgetéseket foglalt magában a roma közösségek nemi szerepeivel, a transzjogokkal, a koronavírus utáni feminizmussal illetve a vallás és az LMBTQ+ témakörökkel kapcsolatban. Szintén sor került a Pécs Pride Solidarity online felvonulásra. A fesztivál egy-egy eseményén 1000-4000 fő vett részt online.

Freedom of My Identity:

Milyen eredményeket értek el a kezdeményezések?

A fiatal roma lányok oktatását támogató Step on Roma Ride program országszerte számtalan fiatal lány érdeklődését keltette fel, hiszen személyesen találkozhattak ismert roma nőkkel, meghallgathatták történeteiket, és tanácsot kaphattak tőlük álmaik megvalósításához.

A SuperRomanes nyelvtanfolyamok segítségével sokan letehették a felsőoktatási diplomához szükséges nyelvvizsgájukat. A szervezet alapítói lehetővé tették a szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak, hogy térítésmentesen vegyenek részt az előadásokon.

Az LMBTQ-fókuszú kezdezményezések segítettek hidat építeni az érintettek között, és felhívták a nyilvánosság figyelmét azokra a kihívásokra, amelyekkel ez a közösség napi szinten találkozik. Huszonegy aktivista részvételével 2019-ben megrendezték az első Roma LMBTQI+ fórumot Pécsett. A fórum résztvevői beszámoltak a roma LMBTQI+ mozgalom tevékenységéről, valamint megosztották egymással legjobb gyakorlataikat az emberi jogi oktatás és érdekképviselet területéről, illetve cselekvési tervet készítettek a jövőre nézve.

A DYN legtöbb tevékenysége a közösség támogatását élvezi. Sor került azonban olyan kezdeményezésekre is, amiket bizonyos médiaplatformok képviselői elleneztek, mivel nem kívánják támogatni a mindenkire kiterjedő emberi jogok hirdetését.

Miért tekinthetőek sikeresnek ezek a kezdeményezések? Milyen következményeket lehet egyértelműen beazonosítani a kezdeményezések nyomán?

Az alulról építkező kezdeményezésként indult szervezet célja a magukat a társadalomból kirekesztettnek érző személyek támogatása volt. Néhány év alatt számos különböző szereplő és civil szervezet támogatását nyerték el.

A szervezet példája rámutat, hogy néhány közeli barát, ha világos jövőképpel rendelkeznek, számtalan ember életkörülményeit teheti jobbá.

A DYN-t beválasztották a 2020-as Roma Youth Project Award öt döntőse közé.